Ενημέρωση για εγγραφή στη Β και Γ Γυμνασίου.


Εγγραφές

Παρακαλούνται οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών που  θα φοιτήσουν στην Β΄ ή Γ τάξη του Γυμνασίου μας κατά το σχολικό έτος 2022 – 2023, να προσέλθουν στο Σχολείο μας για την εγγραφή των παιδιών τους.

Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται από τις 9:00 π.μ  έως τις 13:00 μ.μ  τις παρακάτω ημερομηνίες:
Πέμπτη 23 Ιουνίου
Παρασκευή 24 Ιουνίου
Δευτέρα 27 Ιουνίου
Τρίτη 28 Ιουνίου
Τετάρτη 29 Ιουνίου

Η εγγραφή των μαθητών/τριών στο σχολείο    είναι υποχρεωτική. Για αυτό το λόγο και για τη συμπλήρωση των απαιτούμενων εγγράφων δίνονται στους γονείς οι εξής επιλογές:

1) Δια ζώσης προσέλευση ενός εκ των δύο γονέων  στο σχολείο τις παραπάνω ημερομηνίες και ώρες ή

2) ηλεκτρονική αποστολή των απαιτούμενων εγγράφων στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Σχολείου (mail@1gym-ag-dimitr.att.sch.gr) στις ανωτέρω ημερομηνίες και το αργότερο έως 29 Ιουνίου 2022.

Τα έγγραφα-δικαιολογητικά (1,2,3 κοινά και 3,4,6 για μαθητές/τριες με μαθησιακές ανάγκες)που απαιτούνται για την εγγραφή των μαθητών/ριών στο Σχολείο μας θα τα αναζητήσετε στους παρακάτω συνδέσμους:

1.Υπεύθυνη Δήλωση & Στοιχεία Επικοινωνίας Κηδεμόνα

2.Υπεύθυνη Δήλωση γονέα για εκδρομές

3.Υπεύθυνη δήλωση N 1599 για το Τμήμα Ένταξης (Για μαθητές/τριες με ειδικές μαθησιακές ανάγκες)

4.Αίτηση κηδεμόνα για παράλληλη στήριξη (Για μαθητές/τριες με ειδικές μαθησιακές ανάγκες)

Η διαδικασία των μετεγγραφών για το σχολικό έτος 2022-2023 θα ξεκινήσει την 1η Σεπτεμβρίου 2022.

Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τον σχολικό κανονισμό στον σύνδεσμο Πλαίσιο Οργάνωσης Σχολικής Ζωής

Επισκέπτες

2