Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me


  eme

   Η Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e me (https://e me.edu.gr) είναι μια σύγχρονη, κοινωνική και επεκτάσιμη ψηφιακή πλατφόρμα, ένα ολοκληρωμένο, ασφαλές ψηφιακό περιβάλλον για τη μάθηση, τη συνεργασία, την επικοινωνία και τη δικτύωση όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. Διατίθεται από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με στόχο να αποτελέσει τον ψηφιακό χώρο εργασίας και συνεργασίας για όλους τους/τις μαθητές/τριες και τους/τις εκπαιδευτικούς.

H eme παρέχει έναν «χώρο» για:
τη δημιουργία συνεργατικών περιβαλλόντων μάθησης (κυψέλες),

την επικοινωνία και κοινωνική δικτύωση μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών,

την οργάνωση, αποθήκευση και ανταλλαγή αρχείων,

τη δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού,

τη διασύνδεση και αξιοποίηση ανοιχτών πόρων από τα αποθετήρια Φωτόδεντρο και αλλού,

ενώ παρέχει ψηφιακά «εργαλεία» για την υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθησης.

Οδηγός χρήσης και παιδαγωγικής αξιοποίησης της ψηφιακής πλατφόρμας e-me

Είσοδος στην πλατφόμα e-me

Επισκέπτες

2