Έναρξη ηλεκτρονικών εγγραφών στην Α Λυκείου


 εγγραφές

 Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων  από τις 24 Ιουνίου 2022 και ώρα 10:00 έως και τις 7 Ιουλίου 2022 και ώρα 23:59, όσοι/-ες επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Δημόσιων Ημερήσιων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. -ΕΠΑ.Λ. και ημερήσιων Π.ΕΠΑ.Λ., θα μπορούν να υποβάλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση» για το σχολικό έτος 2022-2023.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr

ή μέσω της διαδικτυακής πύλης

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-ananeose-eggraphes-se-geniko-kai-epaggelmatiko-lukeio,

συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

ΠΡΟΣΟΧΗ 

1.Η αίτηση υποβάλλεται από τους κηδεμόνες μαθητών/τριών μόνο ηλεκτρονικά.

2.Για την είσοδο στην εφαρμογή eεγγραφές, είναι απαραίτητοι οι κωδικοί ΓΓΠΣΔΔ (TaxisNet).

3.  Ο/Η  κηδεμόνας που είχε δηλώσει στην υπεύθυνη δήλωση που είχε προσκομίσει στο σχολείο ότι θα κάνει την ηλεκτρονική εγγραφή  του γιου/ της κόρης του συνδέεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση  https://e-eggrafes.minedu.gov.gr  και στη συνέχεια  αυθεντικοποιείται με τους προσωπικούς κωδικούς της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet)

4.Μετά την αυθεντικοποίησή του, ο κηδεμόνας  συμπληρώνει τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν τη φοίτηση του/της μαθητή/τριας, ανάλογα με την τάξη, τον τύπο Λυκείου (ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ., Π.ΕΠΑ.Λ.) και την κατηγορία σχολείου (ημερήσιο, εσπερινό).

5. Η αναζήτηση του/της μαθητή/τριας πραγματοποιείται με βάση τα ονομαστικά στοιχεία του κηδεμόνα, την ημερομηνία γέννησης του/της μαθητή/τριας, τον Αριθμό Μητρώου μαθητή (αναγράφεται στον έλεγχο επίδοσης που σας έχει σταλεί ηλεκτρονικά ), το σχολείο τελευταίας φοίτησης και το έτος τελευταίας φοίτησης.

6. Μετά την ταυτοποίηση του/της μαθητή/τριας και του κηδεμόνα, ο/η αιτών/ούσα κηδεμόνας  δηλώνει και αποδέχεται θέματα φοίτησης, τρόπου ενημέρωσης της επίδοσης κ.ο.κ., όπως αυτά ορίζονται στην υπό στοιχεία 79942/ ΓΔ4/21-05-2019 υπουργική απόφαση «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ 2005) και ιδίως στο άρθρο 9 αυτής.

7.Μετά την υποβολή της αίτησης, ο χρήστης έχει δικαίωμα τροποποίησης ή διαγραφής της καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της εφαρμογής, ήτοι μέχρι τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

8.Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής και διαχείρισης των αιτήσεων και την κατανομή των μαθητών/τριών βάσει των ως άνω αναφερόμενων, οι κηδεμόνες ενημερώνονται για το αποτέλεσμα της κατανομής πραγματοποιώντας εκ νέου είσοδο στην εφαρμογή https://e-eggrafes.minedu.gov.gr

9.Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων κατανομής παρέχεται στον κηδεμόνα η δυνατότητα μεταφόρτωσης των δικαιολογητικών.

10.Η Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) του/ της κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας  ενσωματώνεται στην εφαρμογή «e-εγγραφές» και δεν επανυποβάλλεται κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους για το οποίο υποβλήθηκε η ηλεκτρονική αίτηση.

Δείτε  αναλυτικά το σχετικό ΦΕΚ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στον σύνδεσμο  ΦΕΚ ηλεκτρονικών εγγραφών

Επισκέπτες

1