Σχέσεις σχολείου- οικογένειας


Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες.

Στο πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μας μονάδας, σας αποστέλλουμε ένα ερωτηματολόγιο με σκοπό τη διερεύνηση της ποιότητας των σχέσεων  και της επικοινωνίας σας με το σχολείο μας σχετικά με την επίδοση και την φοίτηση των μαθητών/τριών .

Το ερωτηματολόγιο είναι απλό, θα χρειαστεί να αφιερώσετε λίγο χρόνο και είναι προφανώς ανώνυμο. Οι απαντήσεις σας θα μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε όποιες αδυναμίες πιθανόν εντοπιστούν. Ακολουθεί το link στο οποίο θα δώσετε τις απαντήσεις σας.

Σας ευχαριστούμε  εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoFETD6NvCRNSpMMsQ_vzMPZrAkC3AFDFnR-USQ22uN4PeXg/viewform?usp=sf_link

Διοργάνωση διαδικτυακού σεμιναρίου  για γονείς και εκπαιδευτικούς : Θέτοντας όρια στους εφήβους- Ο ρόλος της οικογένειας και του σχολείου.