Σύγχρονη Εκπαίδευση (webex)


Ενημέρωση  

     Σας ενημερώνουμε πως σε περίπτωση έκτακτου ή απρόβλεπτου γεγονότος, το οποίο καθιστά αδύνατη ή ιδιαιτέρως δυσχερή τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε τμήμα/τμήματα σχολικής μονάδας ή σε ολόκληρη σχολική μονάδα, όπως παραδείγματος χάριν η παρεμπόδιση από οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο της πρόσβασης των μαθητών/τριών και/ή εκπαιδευτικών στους χώρους της σχολικής μονάδας καθώς και η αναστολή τμήματος/τμημάτων στην περίπτωση που τα θετικά κρούσματα υπερβαίνουν τον αριθμό που αντιστοιχεί στο 50% συν ένα του συνόλου των μαθητών/τριών του σχολικού τμήματος λόγω COVID-19, οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υποχρεούνται να παρέχουν σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, όπου τόσο οι μαθητές/τριες όσο και οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν αποκλειστικά εξ αποστάσεως στην εκπαιδευτική διαδικασία.

     Σημειώνεται ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι υποχρεωτική τόσο για τους /τις εκπαιδευτικούς όσο και για τους/τις μαθητές/τριες.

 Σε αυτήν την περίπτωση τα links των ηλεκτρονικών αιθουσών των καθηγητών /τριών  θα  αποσταλούν στα emails των κηδεμόνων των μαθητών/τριών.

Δείτε   τη σχετική εγκύκλιο:  Εγκύκλιος για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων

Οδηγός μαθητή/τριας για την σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση με τη χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας webex

Οδηγίες Υπουργείου Παιδείας και Εκπαίδευσης για εξ αποστάσεως εκπαίδευση

ΩΡΑΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Λήψη

  

Επισκέπτες

2