Ψηφιακό αποθετήριο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών


Στον  σύνδεσμο  της ψηφιακής τάξης  eclass του 1ου Γυμνασίου Αγίου Δημητρίου έχει δημιουργηθεί ψηφιακό αποθετήριο στο οποίο οι εκπαιδευτικοί  μπορεί να αναζητήσουν πληροφορίες για επιμόρφωση σε προγράμματα, σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια που είναι σε εξέλιξη με σκοπό να ενισχύουν τις επαγγελματικές τους γνώσεις, τη διδακτική και παιδαγωγική τους μεθοδολογία,  ώστε να είναι σε θέση να συμμετέχουν και να αναλαμβάνουν εθνικά προγράμματα και δράσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος.

Επισκέπτες

2