Ενημέρωση για εκπαιδευτικούς διαγωνισμούς/προγράμματα/ομίλους


Στον  σύνδεσμο της ψηφιακής τάξης eclass του 1ου Γυμνασίου  έχει δημιουργική ψηφιακό αποθετήριο στο οποίο μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες για εκπαιδευτικούς διαγωνισμούς, προγράμματα ,ομίλους και δράσεις  που είναι σε εξέλιξη.