Ενημέρωση για εκπαιδευτικούς διαγωνισμούς/προγράμματα/ομίλους


Στον  σύνδεσμο της ψηφιακής τάξης eclass του 1ου Γυμνασίου μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες για εκπαιδευτικούς διαγωνισμούς/ προγράμματα / ομίλους που είναι σε εξέλιξη.