Νόμοι/εγκύκλιοι/οδηγίες


Ο νέος νόμος- πλαίσιο (4823/21) για την Εκπαίδευση

Οδηγίες Διδασκαλίας Μαθημάτων Γυμνασίου 2023-2024

ΑΡΘΡΟ 33 ΝΕΟΣ ΠΚ (Ποινές για όσους απειλούν το εκπαιδευτικό ή μαθητικό δυναμικό ή διαταράσσουν τη λειτουργία του σχολείου. )

ΦΕΚ_Συλλονικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχ. μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο

ΦΕΚ εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Εγκύκλιος για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις ασκούντων τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια ανηλίκων μαθητών/τριών

Οδηγίες Διδασκαλίας μαθημάτων Γυμνασίου σχ. έτος 2021-22

Τρόπος αξιολόγησης Εργαστηρίων Δεξιοτήτων

«Εγκύκλιος προϋποθέσεων και διαδικασιών: α) για την έγκριση παράλληλης στήριξης συνεκπαίδευσης, β) για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και γ) για την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή, μαθητών/τριών για το διδακτικό έτος 2021-2022.»

ΦΕΚ για την παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-22

Εγκύκλιος για τις απουσίες λόγω εμβολιασμού για τον covid

Εγκύκλιος «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2021-2022» μαθητών/τριών Γυμνασίου

Επισκέπτες

1