Α) Ασκήσεις Πληροφορικής

 

 

Ασκήσεις πληροφορικής Α' γυμνασίου

Ασκήσεις πληροφορικής Β' γυμνασίου

 

 

 

 

 

Β) Πληροφορική Γ' γυμνασίου

 

 

Προτάσεις για την εργασία της Γ' Γυμνασίου

 

 

 

 

 

Γ) Προγράμματα

 

 

Προγράμματα για την Β' Γυμνασίου