Εργαστήρια Δεξιοτήτων


Εργαστήριο δεξιοτήτων 1

 

Εργαστήρια Δεξιοτήτων

   Από το σχολικό έτος 2021-22 εισάγονται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και στο Γυμνάσιο της Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων. Για το Γυμνάσιο προβλέπεται να διεξάγονται σε μία διδακτική ώρα σε κάθε τάξη.

   Για τον σκοπό, τη θεματολογία  και τον τρόπο αξιολόγησης των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων μπορείτε να ενημερωθείτε ανοίγοντας τους παρακάτω συνδέσμους :

Σύντομος Οδηγός Εργαστηρίων Δεξιοτήτων

Τρόπος αξιολόγησης Εργαστηρίων Δεξιοτήτων