Σχολικό και διδακτικό έτος 1. Το σχολικό έτος για τα Γυμνάσια αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους. 2. Το διδακτικό έτος στο Γυμνάσιο αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους. 3. Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους διεξάγεται η […]

Αναλυτικά οι αλλαγές στο Γυμνάσιο


Σκοπός του κανονισμού είναι η εξασφάλιση της εύρυθμης και ομαλής λειτουργίας του Σχολείου μας, η οποία κρίνεται απαραίτητη για μια ουσιαστική και αποδοτική τέλεση του έργου μας. 1. Οι μαθητές προσέρχονται στο σχολείο τουλάχιστον 5 λεπτά πριν χτυπήσει το κουδούνι για προσευχή και παραμένουν στους σχολικούς χώρους. Σε καμιά περίπτωση […]

Κανονισμός λειτουργίας σχολείουΣας υπενθυμίζουμε ότι η δικαιολόγηση των απουσιών γίνεται από τον κηδεμόνα του μαθητή σε ειδικό έντυπο (αίτηση) που υπάρχει στο σχολείο. Ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει τις απουσίες το πολύ 10 ημερών αθροιστικά για όλο το έτος. Ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει ο ίδιος μέχρι 2 συνεχόμενες ημέρες απουσίας. Για […]

Δικαιολόγηση απουσιών