Χρήσιμα έγγραφα


 Στο πλαίσιο των υγειονομικών μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού SARS-COV-2 στις σχολικές μονάδες, παρακαλείσθε να επιλέγετε την ηλεκτρονική επικοινωνία με το σχολείο, για την υποβολή και τη διεκπεραίωση των αιτημάτων σας. Μπορείτε να κατεβάσετε τα σχετικά έγγραφα/αιτήσεις από την ιστοσελίδα του σχολείου και αφού τα συμπληρώσετε να τα αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου  mail@1gym-ag-dimitr.att.sch.gr

 Το αίτημά σας  θα διεκπεραιωθεί ηλεκτρονικά και αν απαιτείται η φυσική σας παρουσία θα λάβετε σχετική ειδοποίηση.

Έγγραφα- αιτήσεις για εκπαιδευτικούς

Υπεύθυνη Δήλωση ,άρθρο 8 Ν.1599

Αίτηση εκπαιδευτικού

Υπεύθυνη δήλωση άσκησης ιδιωτικού έργου

Έγγραφα-αιτήσεις για το κοινό (κηδεμόνες/πολίτες)

Υπεύθυνη Δήλωση ,άρθρο 8 Ν.1599

Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης μέσω gov.gr

Αίτηση για πολίτες

Υπεύθυνη Δήλωση & Στοιχεία Επικοινωνίας Κηδεμόνα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ -ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ -Α ΤΑΞΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΗ ΑΠΟ Α ΚΗΔΕΜΟΝΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ- Α ΤΑΞΗ-Β ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Β ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Υπεύθυνη δήλωση N 1599 για το Τμήμα Ένταξης

Υπεύθυνη δήλωση N 1599 για το Τμήμα Υποδοχής

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/ριας

 

Ψηφιακό απολυτήριο Γυμνασίου / Λυκείου

Μπορείτε να εκδώσετε απόσπασμα απολυτηρίου για εσάς ή τα παιδιά σας, αρκεί η αποφοίτηση να έχει γίνει:

  • κατά το σχολικό έτος 2016 – 2017 και μετά
  • από δημόσιο / ιδιωτικό γυμνάσιο ή από δημόσιο / ιδιωτικό γενικό ή επαγγελματικό Λύκειο ή Εργαστηρίο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.).

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Το απόσπασμα που θα εκδώσετε έχει μοναδικό κωδικό επαλήθευσης και προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα και μπορείτε:

  • είτε να το αποστείλετε ηλεκτρονικά
  • είτε να το εκτυπώσετε και να το καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία
  • Για την ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ Είσοδος στην Υπηρεσία

Επισκέπτες

1