Μαθητικά συμβούλια


Αφίσα εκλογών

 ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022.

  Την Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2021, την 6η διδακτική ώρα πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη  των 5μελών μαθητικών συμβουλίων των τμημάτων. Εν συνεχεία, την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου τις 3 τελευταίες διδακτικές ώρες (5η,6η,7η διδακτική ώρα) διεξήχθησαν   οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του 15μελούς συμβουλίου του σχολείου μας.

Υπεύθυνοι/ες καθηγητές/ριες για τις μαθητικές εκλογές είναι ο κύριος Καληνυκτάκης Εμμανουήλ-μαθηματικός και η κυρία Μάμαλη Ελένη-φιλόλογος.

Η ΑΞΙΑ ΚΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ.

  Τα μαθητικά συμβούλια (5μελές συμβούλιο τμήματος και 15μελές συμβούλιο σχολείου) αποτελούν έναν παιδαγωγικό θεσμό που αποσκοπεί στην κοινωνικοποίηση και πολιτικοποίηση των μαθητών και μαθητριών. Είναι κύτταρα δημοκρατικής ζωής στο σχολείο. Ειδικότερα, στοχεύουν στην εκμάθηση των δημοκρατικών διαδικασιών  για την ανάδειξη συλλογικών οργάνων, την ενδυνάμωση της ενεργούς συμμετοχής των μαθητών και μαθητριών στα κοινά και στη δημιουργία μελλοντικών ελεύθερων, υπεύθυνων, δημοκρατικών και ενεργών πολιτών.

  Μέσα από τη συμμετοχή τους και τη δράση τους στα μαθητικά συμβούλια οι μαθητές/-τριες  αναπτύσσουν  κοινωνικές και δημοκρατικές δεξιότητες, καλλιεργούν την κριτική τους σκέψη, τον γόνιμο προβληματισμό τους, τον εποικοδομητικό διάλογο, αποκτούν πνεύμα ανοχής, σεβασμού, αλληλοκατανόησης, αίρουν στερεοτυπικές αντιλήψεις και διακρίσεις, προάγουν πνεύμα συνεργασίας, εθελοντισμού και ευαισθητοποίησης όχι μόνο σε εκπαιδευτικά, αλλά και σε κοινωνικά και πανανθρώπινα προβλήματα.

     Συγκεκριμένα, ο ρόλος του 15μελούς είναι σπουδαίος, διότι εκπροσωπεί τους/ τις μαθητές και μαθήτριες   του σχολείου και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και δράσεις σε συνεργασία με τον Σύλλογο διδασκόντων/-ουσών, τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, άλλα σχολεία, τις τοπικές δημοτικές  αρχές και τους εκπαιδευτικούς φορείς  για την επίλυση των προβλημάτων της σχολικής κοινότητας, προς όφελος της βελτίωσης  των συνθηκών εκπαίδευσης. Συντονίζει τα 5μελή συμβούλια των τμημάτων  και προωθεί τα αιτήματα των μαθητών/τριών.

  Περισσότερα για τις μαθητικές κοινότητες (και την εκλογική διαδικασία) και ειδικότερα για τον ρόλο του 15μελούς, βρίσκονται στους παρακάτω συνδέσμους :

Κανονισμός λειτουργίας μαθητικών κοινοτήτων. Πηγή : Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων.

Έντυπα μαθητικών εκλογών

Πρακτικό 5μελούς μαθητικού συμβουλίου

Πρακτικό συγκρότησης 5μελούς σε σώμα

Πρακτικό 5μελούς μετά τη συνέλευση

Πρακτικό εκλογής 15μελούς