Το 1ο Γυμνάσιο Αγίου Δημητρίου μιλά για την Ιστορία του. Πολιτιστικό Πρόγραμμα σχολικού έτους 2021-22.


Εξώφυλλο _Το 1ο Γυμνάσιο Αγίου Δημητρίου μιλά για την Ιστορία του_page-0001         

  ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

   Η παρούσα ερευνητική εργασία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο Πολιτιστικού Προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων με τίτλο  «Το σχολείο μιλά για την Ιστορία του», που εντάσσεται στη θεματική της Τοπικής Εκπαιδευτικής Ιστορίας και του εκπαιδευτικού προγράμματος του Δικτύου Σχολείων «Τα σχολεία αναζητούν την Ιστορία τους» του Μουσείου Σχολικής Ζωής. Σκοπός του προγράμματος είναι να ενθαρρύνει τους μαθητές και τις μαθήτριες να ασχοληθούν ενεργά με την τοπική εκπαιδευτική ιστορία, να αναλάβουν τον ρόλο του/της ερευνητή/τριας και να αναδείξουν την ιστορία του 1ου Γυμνασίου Αγίου Δημητρίου, να μελετήσουν αρχειακό υλικό, να συλλέξουν προφορικές μαρτυρίες, να δημιουργήσουν ψηφιακές εφαρμογές, να διατυπώσουν συμπεράσματα για την εκπαιδευτική ζωή στο παρελθόν, να αφυπνίσουν την εκπαιδευτική μνήμη, να αναστοχαστούν την εκπαιδευτική ζωή στο παρόν και να ανοίξουν το σχολείο τους στην κοινότητα. Το μεθοδολογικό πλαίσιο της παρούσας εργασίας στηρίζεται στην έρευνα πεδίου (διερεύνηση αρχείου σχολείου), την αναζήτηση ψηφιακού υλικού από πηγές και την ερευνητική ποσοτική μέθοδο με τη χρήση ερωτηματολογίου ως ερευνητικό εργαλείο συλλογής δεδομένων της σχολικής εμπειρίας και αναμνήσεων αποφοίτων παρελθόντων ετών.

Συντονίστρια του πολιτιστικού  προγράμματος : Μάμαλη Ελένη-φιλόλογος

Μπορείτε να διαβάσετε την Ιστορία του σχολείου με δύο τρόπους :

  1. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση :To 1o Γυμνάσιο Αγίου Δημητρίου μιλά για την Ιστορία του.

  2.  Σαρώστε με το κινητό σας τηλέφωνο τον παρακάτω qr code

 Κώδικας νέος

Επισκέπτες

1