Ανάρτηση Υλικού Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2021-22


Προγράμματα Δραστηριοτήτων_page-0001

   Το σχολείο μας κατά το σχολικό έτος 2021-22 υλοποίησε τα παρακάτω Εκπαιδευτικά Προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων : 
1.Εκπαιδευτικό Πολιτιστικό  Πρόγραμμα που  εντάσσεται στη θεματική κατηγορία «Τοπική Εκπαιδευτική Ιστορία» με τίτλο:  «Το σχολείο μας μιλά για την Ιστορία του». Συντονίστρια του προγράμματος είναι η κυρία Μάμαλη Ελένη – φιλόλογος.

Μπορείτε να δείτε το τελικό αποτέλεσμα του προγράμματος στον σύνδεσμο : Το 1ο Γυμνάσιο μιλά για την Ιστορία του.

2. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που εντάσσεται στη θεματική κατηγορία «Ρύπανση, μόλυνση και υποβάθμιση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος¨ με τίτλο : «Φυσικοί υδάτινοι πόροι: ο πλούτος, η ρύπανση και η προστασία τους.« Συντονίστρια του προγράμματος είναι η κυρία Κοκκαλίδου Γεωργία – μαθηματικός και συμμετέχουσα καθηγήτρια η κυρία Κουμπενάκη Στυλιανή – φιλόλογος.

Μπορείτε να δείτε το τελικό αποτέλεσμα του προγράμματος στον σύνδεσμο  Φυσικοί υδάτινοι πόροι: ο πλούτος, η ρύπανση και η προστασία τους

3.Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που εντάσσεται στη θεματική κατηγορία «Διαπροσωπικές σχέσεις – διαχείριση συγκρούσεων» με τίτλο: ¨Η Αλφαβήτα των συναισθημάτων¨ . Συντονίστρια του προγράμματος είναι η κυρία Ασημακοπούλου Αικατερίνη – γεωλόγος.

Μπορείτε να δείτε το τελικό αποτέλεσμα του προγράμματος στον σύνδεσμο : Η Αλφαβήτα των συναισθημάτων

Επισκέπτες

1