Εγγραφές στην Α, Β, Γ τάξη Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2024-25


Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Παρακαλούνται οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη του Γυμνασίου μας κατά το σχολικό έτος 2024-2025, να προσέλθουν στο Σχολείο μας για την εγγραφή των παιδιών τους τις παρακάτω ημέρες και ώρες. Η εγγραφή των μαθητών/τριών στο σχολείο με συναίνεση και των δύο γονέων/κηδεμόνων είναι υποχρεωτική.  Στους παρακάτω συνδέσμους (links) μπορείτε να κατεβάσετε τα σχετικά έγγραφα για την εγγραφή των μαθητών/τριών ανά τάξη για το σχολικό έτος 2024-2025.

 ΤΡΙΤΗ 18/06/2024 09:00-13:00
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/06/2024 09:00-13:00
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/06/2024 09:00-13:00
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/06/2024 09:00-13:00
ΠΕΜΠΤΗ 27/06/2024 09:00-13:00

Επιστολή στους γονείς για εγγραφή Α” τάξη 2024-2025

ΤΕ_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Υπεύθυνη Δήλωση – Στοιχεία Επικοινωνίας Α τάξη Δήλωση Συναίνεσης Β κηδεμόνα

Υπεύθυνη Δήλωση – Στοιχεία Επικοινωνίας Α τάξη Εγγραφή μαθητή από Α κηδεμόνα

Υπεύθυνη Δήλωση γονέα για εκδρομές

ΑΔΥΜ

Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Παρακαλούνται οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών που θα φοιτήσουν στην Β΄ τάξη και Γ΄ τάξη του Γυμνασίου μας κατά το σχολικό έτος 2024-2025, να προσέλθουν στο Σχολείο μας για την εγγραφή των παιδιών τους τις εξής ημέρες και ώρες. Η εγγραφή των μαθητών/τριών στο σχολείο με συναίνεση και των δύο γονέων/κηδεμόνων είναι υποχρεωτική. Στους παρακάτω συνδέσμους (links) μπορείτε να κατεβάσετε τα σχετικά έγγραφα για την εγγραφή των μαθητών/τριών ανά τάξη για το σχολικό έτος 2024-2025.

 

ΤΡΙΤΗ 25/06/2024 09:00-13:00
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/06/2024 09:00-13:00
ΠΕΜΠΤΗ 27/06/2024 09:00-13:00

 Επιστολή στους γονείς για εγγραφή Β” και Γ΄ τάξη 2024-2025

ΤΕ_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Υπεύθυνη Δήλωση – Στοιχεία Επικοινωνίας Β τάξη Δήλωση Συναίνεσης Β κηδεμόνα

Υπεύθυνη Δήλωση – Στοιχεία Επικοινωνίας Β τάξη Εγγραφή μαθητή από Α κηδεμόνα

Υπεύθυνη Δήλωση γονέα για εκδρομές

ΑΔΥΜ

Γ  ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Παρακαλούνται οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών που θα φοιτήσουν στην Β΄ τάξη και Γ΄ τάξη του Γυμνασίου μας κατά το σχολικό έτος 2024-2025, να προσέλθουν στο Σχολείο μας για την εγγραφή των παιδιών τους τις εξής ημέρες και ώρες. Η εγγραφή των μαθητών/τριών στο σχολείο με συναίνεση και των δύο γονέων/κηδεμόνων είναι υποχρεωτική.  Στους παρακάτω συνδέσμους (links) μπορείτε να κατεβάσετε τα σχετικά έγγραφα για την εγγραφή των μαθητών/τριών ανά τάξη για το σχολικό έτος 2024-2025.

 

ΤΡΙΤΗ 25/06/2024 09:00-13:00
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/06/2024 09:00-13:00
ΠΕΜΠΤΗ 27/06/2024 09:00-13:00

Επιστολή στους γονείς για εγγραφή Β” και Γ΄ τάξη 2024-2025

 ΤΕ_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Υπεύθυνη Δήλωση – Στοιχεία Επικοινωνίας Γ τάξη Εγγραφή μαθητή από Α κηδεμόνα

Υπεύθυνη Δήλωση – Στοιχεία Επικοινωνίας Γ τάξη Δήλωση Συναίνεσης Β κηδεμόνα

Υπεύθυνη Δήλωση γονέα για εκδρομές

ΑΔΥΜ

Επισκέπτες

2