Ενημέρωση για εγγραφές στην Α Γυμνασίου


ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Παρακαλούνται οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη του Γυμνασίου μας  κατά το σχολικό έτος 2022 - 2023,
 να προσέλθουν στο Σχολείο μας για την εγγραφή των παιδιών τους.
Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται από τις 9:00 π.μ  έως τις 13:00 μ.μ  τις παρακάτω ημερομηνίες:
Πέμπτη 23 Ιουνίου
Παρασκευή 24 Ιουνίου
Δευτέρα 27 Ιουνίου
Τρίτη 28 Ιουνίου
Τετάρτη 29 Ιουνίου
 Η εγγραφή των μαθητών στο σχολείο με συναίνεση και των δύο γονέων/κηδεμόνων είναι υποχρεωτική. Για αυτό το λόγο και για τη συμπλήρωση των απαιτούμενων εγγράφων δίνονται στους γονείς οι εξής επιλογές:
1) Δια ζώσης προσέλευση και των δύο γονέων στο σχολείο τις παραπάνω ημερομηνίες και ώρες ή
2) ηλεκτρονική αποστολή των απαιτούμενων εγγράφων στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Σχολείου (mail@1gym-ag-dimitr.att.sch.gr) στις ανωτέρω ημερομηνίες 
και το αργότερο έως 29 Ιουνίου 2022.
Προσοχή!! Στη 2η περίπτωση οι υπεύθυνες δηλώσεις ή και εξουσιοδοτήσεις (σε περίπτωση προσέλευσης του ενός γονέα στο Σχολείο) να έχουν εκδοθεί μέσω της εφαρμογής gov.gr ή να έχουν επικυρωθεί από το ΚΕΠ.

Τα έγγραφα-δικαιολογητικά (1,2,3 κοινά και 4,5,6 για ειδικές περιπτώσεις)που απαιτούνται για την εγγραφή των μαθητών/ριών στο Σχολείο μας θα τα αναζητήσετε στους παρακάτω συνδέσμους:

Υπεύθυνη Δήλωση ,άρθρο 8 Ν.1599

Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης μέσω gov.gr

1.Υπεύθυνη Δήλωση & Στοιχεία Επικοινωνίας Κηδεμόνα

2.Υπεύθυνη Δήλωση γονέα για εκδρομές

3.Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/ριας

4.Υπεύθυνη δήλωση N 1599 για το Τμήμα Ένταξης (Για μαθητές/τριες με ειδικές μαθησιακές ανάγκες)

Εγκύκλιος για τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις έγκρισης Παράλληλης Στήριξης, Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, Σχολικού Νοσηλευτή

5.Αίτηση κηδεμόνα για παράλληλη στήριξη (Για μαθητές/τριες με ειδικές μαθησιακές ανάγκες)

6.Υπεύθυνη δήλωση N 1599 για το Τμήμα Υποδοχής (Για μαθητές/τριες με διαφορετική πολιτισμική προέλευση)

 

Η διαδικασία των μετεγγραφών για το σχολικό έτος 2022-2023 θα ξεκινήσει την 1η Σεπτεμβρίου 2022.

Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τον σχολικό κανονισμό στον σύνδεσμο Πλαίσιο Οργάνωσης Σχολικής Ζωής

Επισκέπτες

1