Κανονισμός λειτουργίας σχολείου


Σκοπός του κανονισμού είναι η εξασφάλιση της εύρυθμης και ομαλής λειτουργίας του Σχολείου μας, η οποία κρίνεται απαραίτητη για μια ουσιαστική και αποδοτική τέλεση του έργου μας.

1. Οι μαθητές προσέρχονται στο σχολείο τουλάχιστον 5 λεπτά πριν χτυπήσει το κουδούνι για προσευχή και παραμένουν στους σχολικούς χώρους. Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται στους μαθητές να παραμένουν στους δρόμους και τις παρόδους μπροστά και γύρω από το κτήριο του Σχολείου.
2. Μαθητής που θα καθυστερήσει να προσέλθει στο Σχολείο, δεν γίνεται δεκτός στην αίθουσα, αν δεν πάρει έγγραφη άδεια (σημείωμα) από τη Διεύθυνση του Σχολείου. Για να πάρει έγγραφη άδεια (σημείωμα) από τη Διεύθυνση, θα πρέπει να συνοδεύεται από τον κηδεμόνα του ή να έχει χαρτί γιατρού. Η συχνή καθυστέρηση αποτελεί παράπτωμα και ελέγχεται.
3. Οι μαθητές που στις ενδιάμεσες ώρες προσέρχονται καθυστερημένα στην αίθουσα μετά την είσοδο του καθηγητή σ? αυτήν, δεν γίνονται δεκτοί στο μάθημα και παίρνουν απουσία, η οποία δεν δικαιολογείται. Η συχνή καθυστέρηση αποτελεί παράπτωμα και ελέγχεται.
4. Κατά τη διαδικασία της συγκέντρωσης για προσευχή, οι μαθητές προσέρχονται χωρίς καθυστέρηση στις καθορισμένες θέσεις τους και χωρίς να δυσανασχετούν με τις υποδείξεις των υπεύθυνων καθηγητών. Κατά τη διάρκεια της προσευχής οι μαθητές πρέπει να τηρούν αξιοπρεπή στάση και να μην αρνούνται τα δικαιώματα των συμμαθητών τους. Η προσευχή γίνεται με την δέουσα σοβαρότητα και προσοχή.

5. Σε ορισμένους μαθητές ανατίθενται καθήκοντα για την ομαλότερη και καλύτερη λειτουργία του σχολείου, όπως είναι οι επιμελητές και οι απουσιολόγοι. Αυτοί πρέπει να εκτελούν με ευσυνειδησία τα καθήκοντά τους.
6. Η θέση κάθε μαθητή στην αίθουσα διδασκαλίας ορίζεται από τον καθηγητή.
7. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος δεν επιτρέπεται η έξοδος των μαθητών από την αίθουσα παρά μόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
8. Κατά τα διαλείμματα δεν επιτρέπεται η παραμονή των μαθητών στις αίθουσες διδασκαλίας, εκτός από τους επιμελητές. Σε περίπτωση αδιαθεσίας η παραμονή στην αίθουσα επιτρέπεται ύστερα από άδεια του εφημερεύοντος στον αντίστοιχο όροφο καθηγητή.
9. Το κάπνισμα στους χώρους του σχολείου δεν επιτρέπεται α υ σ τ η ρ ώ ς.

10. Μέσα στους χώρους του σχολείου δεν επιτρέπεται η συνάντηση με εξωσχολικά άτομα, εκτός από γονείς-κηδεμόνες. Μαθητής/τρια) που συλληφθεί να συζητά με εξωσχολικό άτομο, ελέγχεται πειθαρχικά.
11. Μαθητής/τρια που δεν σέβεται την περιουσία του σχολείου και προξενεί ζημιές ή φθορές σ? αυτή (π.χ. γράψιμο σε θρανίο, καρέκλα, τοίχο κ.λ.π.) ελέγχεται πειθαρχικά και είναι υποχρεωμένος(-η) να επανορθώσει στο ακέραιο τη ζημιά ή φθορά που προκάλεσε, σύμφωνα με τις εγκυκλίους Ι.5077/2-5-96 του Υπουργείου Εσωτερικών και 1870/19-3-96 του Υπουργείου Οικονομικών. Εκτός από την ατομική τους καθαριότητα οι μαθητές πρέπει να διατηρούν τις αίθουσες διδασκαλίας, τους διαδρόμους, τα κλιμακοστάσια και τις αυλές του σχολείου καθαρές.
12. Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να αποφεύγουν τις ακρότητες και τους εκκεντρισμούς με την εμφάνιση-αμφίεσή τους μέσα στο σχολείο και να συμμορφώνονται με ότι θεωρείται αντικειμενικά ευπρεπές και αποδεκτό κοινωνικά.

13. Όταν οι μαθητές βρίσκονται σε περίπατο ή εκδρομή ή μορφωτική επίσκεψη ή παρακολουθούν σχολικές εορτές, οφείλουν να συμπεριφέρονται όπως επιβάλλει η μαθητική τους ιδιότητα. Στις περιπτώσεις αυτές έχουν μεγαλύτερη ευθύνη για τη συμπεριφορά τους και αυτή κρίνεται αυστηρότερα.
14. Για κάθε εξωσχολική δημόσια εκδήλωση ομάδας μαθητών πρέπει να υπάρχει έγκριση της Διεύθυνσης του σχολείου. Σε αντίθεση περίπτωση το σχολείο δεν φέρει καμία ευθύνη. Οι διοργανωτές εκδηλώσεων που δεν έχουν την έγκριση της Διεύθυνσης του σχολείου, είναι υποχρεωμένοι να γράφουν στα εισιτήρια ή άλλα έντυπα που χρησιμοποιούν τη φράση : Το σχολείο δεν φέρει καμία ευθύνη.

ΑΠΟΥΣΙΕΣ: Το όριο των αδικαιολόγητων απουσιών κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς είναι συνολικά 64 ωριαίες απουσίες. Οι απουσίες δικαιολογούνται με αίτηση που κάνει  ο ίδιος ο κηδεμόνας του μαθητή καταθέτοντας και το δικαιολογητικό του γιατρού, αν υπάρχει. Οι αιτήσεις πρέπει να γίνονται μέσα σε δέκα εργάσιμες ημέρες από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο. Πέραν των δέκα ημερών οι αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές και οι απουσίες είναι αδικαιολόγητες. Ο κηδεμόνας πρέπει να δικαιολογήσει χωρίς χαρτί γιατρού απουσίες δύο συνεχόμενων ημερών και μέχρι δέκα ημέρες συνολικά στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Σε κάθε άλλη περίπτωση χρειάζεται δικαιολογητικό γιατρού ή νοσοκομείου. Μαθητής που ξεπερνά τα όρια των απουσιών που ορίζει ο νόμος απορρίπτεται ή παραπέμπεται σε ολική εξέταση τον Σεπτέμβριο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ:  Μαθητές με δυσλεξία εξετάζονται, εφ? όσον το επιθυμούν, προφορικά κατά τις γραπτές εξετάσεις του Ιουνίου. Απαραίτητη προϋπόθεση γι? αυτό είναι η προσκόμιση βεβαίωσης από εγκεκριμένα δημόσια κέντρα. Για διευθύνσεις, τηλέφωνα κ.λ.π των κέντρων αυτών καθώς και φορέων ψυχολογικής στήριξης των μαθητών και των οικογενειών τους απευθυνθείτε στη Διεύθυνση του σχολείου έτσι ώστε με διακριτικότητα πάντα, να βοηθήσουν έγκαιρα και θετικά στην αντιμετώπιση του προβλήματος.

ΔΙΑΓΩΓΗ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ:
Κάθε μαθητής/τρια είναι υποχρεωμένος/η να συμμορφώνεται έμπρακτα προς τους κανόνες της σχολικής ζωής και τις ηθικές αρχές του κοινωνικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ζει. Κάθε παρέκκλιση από αυτούς, που εκδηλώνεται με πράξεις ή παραλείψεις αποτελεί παράβαση (πειθαρχικό παράπτωμα), είναι αιτία παιδαγωγικού ελέγχου και αντιμετωπίζεται με σχολικές κυρώσεις (ποινές).
Οι παραβάσεις των μαθητών σημειώνονται στο Ποινολόγιο και ανάλογα με τη βαρύτητά τους συμβάλλουν στο χαρακτηρισμό της διαγωγής κάθε μαθητή.
Ο χαρακτηρισμός της διαγωγής έχει καθαρά παιδαγωγικό χαρακτήρα.
Είδη παραπτωμάτων που σημειώνονται στο ποινολόγιο είναι ενδεικτικά τα εξής:
? Αδικαιολόγητη παραμονή στις αίθουσες διδασκαλίας κατά τα διαλείμματα.
? Μη ευσυνείδητη εκπλήρωση υποχρέωσης που έχει αναληφθεί.
? Ασέβεια προς καθηγητή ή άλλο πρόσωπο.
? Αντιγραφή κατά τις γραπτές εξετάσεις.
? Γενικά κάθε άλλη απρεπής συμπεριφορά ή παρεκτροπή μέσα ή γύρω από το σχολείο.

Σε ειδικές περιπτώσεις που κάποιος μαθητής δημιουργεί συνεχώς προβλήματα με τη συμπεριφορά του, το Σχολείο μπορεί να ζητήσει από τον γονέα-κηδεμόνα του την μετεγγραφή του ή την μη επανεγγραφή του κατά το νέο σχολικό έτος.

Στα πλαίσια της σωστής λειτουργίας του σχολείου απαραίτητη θεωρείται η συνεργασία μαθητών ? καθηγητών. Γι? αυτό κάθε μαθητής μπορεί να απευθύνεται στον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος ή στη διεύθυνση του σχολείου και να συζητά όχι μόνο οποιοδήποτε θέμα ? πρόβλημα σχετίζεται με την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του σχολείου, αλλά ακόμα και κάποιο προσωπικό του πρόβλημα. Να είναι δε βέβαιος ότι θα βρει κατανόηση και παιδαγωγική αντιμετώπιση του προβλήματός του.
Μπορεί επίσης κάθε μαθητής να κάνει προτάσεις που θ? αφορούν την καλύτερη για όλους λειτουργία του σχολείου.