Ευχαριστήρια επιστολή του Κέντρου Βρεφών Μητέρα


Το σχολείο μας συγκέντρωσε και παρέδωσε τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης στο Κέντρο Βρεφών Η Μητέρα και μας ευχαριστούν για την προσφορά μας!

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΗΤΕΡΑ

Óôéãìéüôõðï áðü ôï ÊÝíôñï Âñåöþí "Ç ÌçôÝñá", ôçí ÐÝìðôç 27 Éïõíßïõ 2019. (EUROKINISSI/ÌÁÑÊÏÓ ×ÏÕÆÏÕÑÇÓ)